Strona główna     O firmie     Władze OR TWP Opole     Partnerzy     Galeria     Kontakt     Logowanie
Oferta
Wyszukiwarka
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
OCDN EDUKATOR
EDUKATOR - SZKOLENIA:
Rok "O"
Studium Języków Obcych
Certyfikaty Goethe Institut
Certyfikaty TELC
Kursy zawodowe i szkolenia
Kursy językowe
Działalność wszechnicowa
PLAN ZAJĘĆ NKJO

Subskrypcja
Podając swój adres e-mail, będziesz informowany o nowych ofertach.

   
  O firmie

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Opolu funkcjonuje ponad 50 lat
i stanowi ważne ogniwo kształcenia ustawicznego i oświaty dorosłych. Od siedmiu lat działa także filia w Częstochowie, funkcjonując samodzielnie i prężnie.

Aktualnie Oddział Regionalny TWP w Opolu prowadzi:

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - 3 letnie z ogólnie dostępnym systemem dziennym i zaocznym dla czynnych zawodowo nauczycieli - pod opieką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Opolskiego, w specjalności angielskiej i niemieckiej

Studium Języków Obcych - roczne i dwuletnie z zagranicznymi certyfikatami Instytutu Goethego w Monachium i TELC (The European Language Certificates). ORTWP jest centrum egzaminacyjnym z licencją Instytutu Goethego oraz członkiem ICC

Kursy języków obcych, w tym specjalistyczne, m.in. dotyczące języka biznesu, z certyfikatami zagranicznymi języka niemieckiego i angielskiego w biznesie

Kursy, szkolenia, seminaria zawodowe, w tym dla bezrobotnych, dla służb i ośrodków pomocy społecznej, dla innych grup i specjalności zawodowych, a także dla młodzieży

Działalność wszechnicową, w tym wycieczki edukacyjne z prelekcją

Towarzystwo posiada dobrą bazę dydaktyczną i techniczną, dysponuje także wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycielską.

Ważnym elementem działalności stała się potrzeba i celowość współpracy zagranicznej, w tym realizowanie projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
Pozwoliło to na nawiązanie kontaktów oświatowych z partnerami w RFN, Danii,Finlandii, Wielkiej Brytanii, Węgier i Bułgarii.
Ponadto od wielu lat TWP OPOLE  współpracuje z Niemieckim Związkiem Uniwersytetów Powszechnych (DVV).