Strona główna     O firmie     Władze OR TWP Opole     Linki     Galeria     Kontakt     Logowanie
Oferta
Wyszukiwarka
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
OCDN EDUKATOR
EDUKATOR - SZKOLENIA:
 JAK DOBRZE KIEROWAĆ I ZARZĄDZAĆ SZKOŁĄ
 KURS KWALIFIKACYJNY
Rok "O"
Studium Języków Obcych
Certyfikaty Goethe Institut
Certyfikaty TELC
Kursy zawodowe i szkolenia
Kursy językowe
Działalność wszechnicowa
PLAN ZAJĘĆ NKJO

Subskrypcja
Podając swój adres e-mail, będziesz informowany o nowych ofertach.

   
  Oferta

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny
EDUKATOR - SZKOLENIA: » KURS KWALIFIKACYJNY


Temat: „ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OSWIATĄ”

UWAGA!  Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, uruchamiamy drugą grupę, na której są jeszcze wolne miejsca!!!

Termin zgłoszeń - do 31 października 2007 

 

Czas trwania kursu: dwa semestry, od października 2007 r. do kwietnia 2008r.

Liczba godzin: 220.

 

Adresaci: wicedyrektorzy, osoby zajmujące inne stanowiska kierownicze, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz osoby odpowiedzialne za sprawy oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
Miejsce: siedziba Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - Oddział Regionalny w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 26.

 


Cele kursu:

 Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego
i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

 

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien dysponować umiejętnościami
w następujących dziedzinach:

-  komunikacji społecznej,

-   kierowania zespołem ludzkim,

-   stosowania prawa oświatowego i finansowego,

-   kierowania procesem wspierania jakości pracy szkoły (wiedza
i umiejętności stosowania metod badawczych w procesie diagnozy pracy szkoły),

-    kierowania rozwojem szkoły,

-    samokształcenia i planowania własnego rozwoju,

-    wspierania rozwoju zawodowego nauczyciela,

-    stosowania nowoczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu,

-    organizacji pracy administracyjno – biurowej,

-    współpracy z otoczeniem szkoły.

Odpłatność: 1200 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach).

 

Warunki ukończenia kursu:

 

- aktywny udział we wszystkich zajęciach – dopuszczalna (usprawiedliwiona) absencja – 10% czasu trwania zajęć dydaktycznych,

- zdanie obowiązkowych egzaminów,

- realizacja i zaliczenie praktyki,

- napisanie i obrona pracy dyplomowej.

 

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest „Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego” wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779).

 

Zgłoszenia udziału w kursie proszę przesłać do dnia 21 września 2007 r. na adres:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Opolu

45-092 Opole, ul. Powstańców Śląskich 26

                                                                        lub

pocztą elektroniczną na adres: poczta@twp.opole.pl

 
Załączniki:

  KARTA__ZGL_KURS_KWALIFIK.doc